4 tính năng mới trên phiên bản V2 của MoneyOi

Ngày: 20/03/2020 lúc 16:52PM

Phiên bản V2 của MoneyOi, cùng với thiết kế giao diện mới, đã đưa tới người dùng 4 tính năng đột phá. Các tính năng mới vẫn luôn hướng tới mục tiêu tạo trải nghiệm và hỗ trợ tốt nhất người dùng trong quản lý tài chính cá nhân.

1. Quyết toán: 

Tính năng gồm 2 thao tác chính: 

  • - Rà soát toàn bộ các giao dịch trong tháng: xem chi tiêu hũ nào đạt được kết quả như kế hoạch đã đặt ra.
  • - Tất toán số dư của từng hũ, và nếu còn dư sẽ lựa chọn chuyển số dư vào hũ nào trong tháng mới: lần lượt từng hũ chưa tiêu hết, người dùng nhấn chọn hũ để chuyển số dư vào.


Mục đích để giúp người dùng:

  • - Xem lại chi tiêu của tháng xem có đúng kế hoạch và cần điều chỉnh gì trong tương lai không, nhờ đó quản lý tài chính cá nhân sẽ tốt hơn.
  • - Sau khi quyết toán, các giao dịch của tháng đã quyết toán sẽ đóng và không thể chỉnh sửa được. Việc này tiếp cận với chuẩn kế toán và ngân hàng trong quản lý tài chính. 

2. Chuyển hũ

Tính năng này cho phép người dùng có thể chuyển tiền từ hũ này sang hũ khác. Như vậy, Chuyển hũ giúp người dùng dễ thao tác, phù hợp với thực tế trong quản lý chi tiêu.

3. Lọc xem lịch sử giao dịch / báo cáo thu chi theo hũ và tháng

Nhờ đó, người dùng có thể xem xét, phân tích chi tiêu hàng tháng để điều chỉnh việc chi tiêu phù hợp hơn.

4. Thiết lập hũ

Tại phiên bản 1, người dùng có thể đổi tên các hũ, thay đổi tỉ lệ % phân bổ của các hũ tại phần Thiết lập các hũ. Với phiên bản 2, để người dùng tiện thao tác nhất, MoneyOi bổ sung thêm tính năng Thiết lập hũ như sau:

- Thực hiện tiện lợi ngay tại giao diện nhập thu nhập

- Có thể đổi tỉ lệ phân bổ của các hũ theo số tiền (hoặc %). Chú ý: Nếu bạn không thay đổi gì, hệ thống mặc định sẽ theo thiết lập các hũ hiện có.

Đặng Kim Chinh
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục