HDSD - Ghi chép tài chính để theo dõi 6 hũ

Ngày: 29/12/2018 lúc 22:22PM

Sử dụng phần mềm MoneyOi rất đơn giản.

Nếu bạn mới cài app và chưa biết sử dụng thế nào, hãy theo các hướng dẫn sau nhé:

Đầu tiên, bạn hoàn thành việc cài đặt 2 yếu tố cơ bản: lựa chọn loại tiền tệ sử dụng, và thiết lập tỷ lệ % của 6 hũ


Sau đó, bạn có thể bắt đâu sử dụng MoneyOi cho việc ghi chép tài chính để theo dõi 6 hũ của mình.


MoneyOi team
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục