Nhận định năng lực cốt lõi của doanh nghiệp

Ngày: 04/10/2019 lúc 14:16PM

Ngày 28-09-2019, MoneyOi có tham gia panel discussion cho WeCreate-MOIT-CIEM-VCCI về chủ đề “Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp”. Đây là chủ đề rất thiết thực đối với sự phát triển của doanh nghiệp: phát triển thực chất bằng việc mang tới những sản phẩm lợi ích cho khách hàng trong dài hạn.

***

Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp là năng lực doanh nghiệp làm tốt với 3 điều kiện sau:

- Đáp ứng nhu cầu của khách hàng: Năng lực đó đem lại lợi ích cho khách hàng

- Mang lại lợi thế cạnh tranh: Năng lực đó đối thủ cạnh tranh rất khó bắt chước

- Tầm nhìn dài hạn: Năng lực đó có thể giúp mở rộng kinh doanh trên nhiều sản phẩm và thị trường khác

Đối với các doanh nghiệp đã thành công trên thị trường, những số 1 và số 2 như Apple hay Alibaba.., thì năng lực cốt lõi của họ đã quá rõ ràng và xuất sắc. Vậy những doanh nghiệp nhỏ, những công ty start-up non trẻ sẽ tự hỏi lối nào cho mình. Không cần băn khoăn, khi chúng ta biết rằng năng lực cốt lõi được nhìn nhận theo hướng mở và động, vì:

- Nhu cầu của khách hàng và thị trường liên tục thay đổi, nên cần bám sát và nắm bắt không ngừng. Thứ khách hàng cần, và chúng ta làm giỏi năm ngoái, năm sau có thể không bán được nữa.

- Năng lực do gièn rũa, kinh nghiệm, kiên trì, học hỏi mà có. Đó là những thứ “tinh” và “nghệ” được đúc kết lại trong quá trình kinh doanh và phát triển sản phẩm, giúp chúng ta vượt trội so với đối thủ.

Đồng thời, khả năng phát triển năng lực cốt lõi của doanh nghiệp trong dài hạn được quyết định bởi các yếu tố:

- Tầm nhìn chiến lược của đội ngũ lãnh đạo

- Khả năng học hỏi, tiếp cận cái mới của người lao động

- Nguồn lực tài chính; hoặc với doanh nghiệp mới là sự chia sẻ mục tiêu và quyết tâm giữa những nhà sáng lập

Đặng Kim Chinh
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục